Casa antiga reformada a Ciutadella

Bigues de llenya d’avet lacades blanc mat.

Fusteria d’alumini CORTIZO de les sèries COR-VISION PLUS, COR-70HO I COR-70 lacat 7022 texturat.

Barana d’alumini sistema ViewCrystal.

Claraboia de vidre sobre estructura de bigues de llenya.

Tancament per a vinoteca sistema COR-VISION lacat blanc texturat.

Portes de pas practicables amb marc ocult de llenya de reure rústic veta vertical acabat patinat blanc i portes corredisses amb guia invisible.

Escriptoris fabricats en llenya massissa de reure.

Mobles de cuina, bany i saló fabricats en rexapat de reure acabat patinat blanc.

Finestres de llenya de pi sistema europeu amb barroto en graella a dues cares, porticons interiors amb 2 plafons massissos.

Proyectos Verd Neix - Antigua casa reformada