Hotel d’interior Ca n’Araya

Finestres de llenya de pi amb barrots de llenya sobreposat sa 2 cares i quarterons.

Porticons interiors plegables de llenya massissa.

Persianes de llibret estil “cap de fabiol” de llenya de pi.

Portes interiors en llenya de pi encadellat.

Miralls rectangulars i circulars per a bany fabricats amb marc metàl·lic acabat negre.

Mampares de dutxa de vidre temperat i frontisses inoxidables.

Portes vidrieres, fixos i finestrals fabricats en acer inoxidable mat, acabat negre forja.

Cuina bufet amb portes de DM combinades amb portes construïdes amb bastidor d’acer pintat negre forja i malla metàl·lica.

Placa de cocció de marbre Macael i electrodomèstics de gamma alta.

Hotel de interior en centro histórico de Ciutadella